پایگاه امداد و نجات شهدای فولاد

125
125 بازدید
اشتراک گذاری

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان نسبت به جامعه

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel