داغترین‌ها: #جام ملت های اروپا

پرشر سوئیچ SWITCHMATIC 1

4,735
نحوه ی تنظیم اتومات پمپ یا پرشر سوئیچ پمپ پرشر سوئیچ وسیله ای برای کنترل فشار آب در مسیر خروجی پمپ آب می باشد.با کاهش فشار آب به میزان تنظیم شده ، اتومات پمپ را روشن و با افزایش فشار و رسیدن به حد مطلوب پمپ را خاموش می کند. Electronic pressure switch for single-phase electric pump until 3 HP (2,2 kW).
pixel