سرقت خودرو آزرا از یک خانم در پوشش خریدار !!!

796

سرقت خودرو آزرا از یک خانم در پوشش خریدار !!! به توصیه های پلیس هنگام خرید و پیشگیری از سرقت توجه کنید.

ایران امیر
ایران امیر 206 دنبال کننده