خلاصه بازی مینسوتا تیمبرولوز109-لوس آنجلس کلیپرز120

64
خلاصه بازی بسکتبال جذاب و نزدیک مینسوتا تیمبرولوز با لوس آنجلس کلیپرز.(97/8/15)
pixel