داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

نقش اسیدهای آمینه در گیاهان و معرفی آمینواسیدها

63
شرکت نهاده گستر گوهر ثمر 17 دنبال‌ کننده
63 بازدید
اشتراک گذاری
آمینو اسیدها اجزای ضروری در فرایند سنتز پروتئین هستند. افزایش تولید کلروفیل, جذب اسان نیتروژن, تحریک سنتز ویتامین, افزایش مقاومت به آفات و بیماریها,تقویت مقاومت دیواره سلولی تعدادی از نقشهای اسیدهای آمینه در گیاهان است. محصولات پیشنهادی ما جهت تامین آمینو اسید مورد نیاز گیاه را میتوانید در انتهای ویدئو مشاهده کنید. 1- آیرونیکا آمینواسید 75 درصد 2- ایزابیون سینجنتا 3- تراسورب کمپلکس 4- ریک آمین پودر 5- ریک آمین مایع
pixel