اموزش حقوقی: یک فلم در باره قانون مدنی المان برای مهاجرین و پناهندګان - Bayern

378

درین فلم عقد قرارداد, دنبال کردن و ختم کردن قرارداد ها , عملکرد نظام قانون مدنی المان و اصول اساسی قانون مدنی المان به لسان ساده به مدت سه دقیقه شرح شده. حقوق بین اتباع, معنی ازادی قرارداد و مسولیت های حقوقی در صورت عقد قرارداد هم درین فلم تشریح شده است. معلومات اضافی در باره نظام حقوقی المان میتوانید از صفحه انترنتی وزارت عدلیه ایالت بایرن که قرار ذیل است به دست بیارید: http://www.justiz.bayern.de/. Besuchen Sie uns auch auf http://www.bayern.de und http://www.facebook.com/bayern

۱ سال پیش
# Bayern
کرگدن - فصل 1 قسمت 12
%92
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 53 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 12
زنده
نوانمایش صورتهای تاریک
pixel