با دیپلم تجربی و در سن ۳۸ سالگی حین دوره آموزش حسابداری شاغل شدن

358
ماجرای شنیدنی این خانم راکه به طور شگفت انگیز و غیر منتظره حسابدار شدن را حتما حتما ببینید!!!
pixel