مسیر برتر _ برنامه ای برای داوطلبان کنکور

221

مسیر برتر/ مسیر برتر پنج شنبه 18 مردادماه 97 مشاور آقای ره انجام و تدریس ریاضی آقای دادبام جهت دیدن فیلم های بیشتر به سایت شبکه آموزش به آدرس tv7.ir مراجعه فرمایید.