وقتی سبک زندگیت اسلامی می شود

170

مستند "یکی از میان جمع" مجموعه مستندی است درباره آدم هایی که همراه با دیگران در اجتماع زندگی می کنند اما سعی دارند سبک زندگی شان بر اساس موازین شرعی و دستورات دینی باشد. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4QT