نصب پرچم فاطمیون توسط شهید بافنده

912

گدای حضرت زینب(س) - نصب پرچم مقدس فاطمیون توسط شهید حامد بافنده در خیابان های حلب سوریه | انتشار بمناسبت سالگرد شهید بافنده

pixel