فیلم آموزش حسابداری عدم فعالیت

223
حجم معاملات شرکت و دانش گسترده آن زمان عدم فعالیت شناخته نمی شود در این رابطه استاد حسابداران برتر توضیح می دهد.
pixel