حل مشکل نا متناسبی دندان های بالا و پائین با ارتودنسی

66

توضیح دکتر داوودیان - متخصص ارتودنسی در مورد بیماری با مشکل بولتون ( نامتناسب بودن سایز دندانها ) که با استریپ دندان ها و با کمک سیستم دیمون، ارتودنسی ایشان انجام خواهد شد. www.simadent.com