حضور حمید حامی در باهمستان

1,868

حمید حامی خواننده خوش صدای کشورمان اینبار نه به عنوان یک خواننده بلکه بعنوان یک فعال حوزه کودکان کار در برنامه با همستان شبکه جهانی جام جم شرکت کرد