از جنبش BDS چه می دانیم؟

77

کمپین انزوا، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل به انگلیسی: Boycott, Divestment and Sanctions ،BDS جنبشی جهانی است که هدف آن تحت فشار قرار دادن دولت اسرائیل با اهرم های اقتصادی و علمی جهت پایان اشغال سرزمین فلسطین است. این جنبش جهانی که در حال گسترش است در ایران کمتر شناخته شده است. تماشا کنید.

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel