اردشیر زاهدی: اپوزیسیون ها خیلی خوش خیالند!

772
772 بازدید
اشتراک گذاری
«اردشیر زاهدی» وزیر امور خارجه دوره پهلوی دوم و داماد شاه مخلوع در گفت وگو با نشریه «امریکن هرالد تریبیون» با خوش خیال خواندن رضا پهلوی و اپوزیسیون های خارج نشین، گفت: کسی که از خارجی ها علیه مردم خود پول می گیرد، خائن است.
pixel