رد مذاکره درباره منظومه دفاع موشکی ایران

247
وزارت امور خارجه 971 دنبال‌ کننده
247 بازدید

منظومه دفاع موشکی ایران و بحث مذاکرات درباره رفع تحریم دلار

pixel