بازیافت پرینتر به شیپور : فارسی:قسمت1

174
در این ویدئو نحوه بازیافت پرینتر و چاپگر را به ترومپت می بینیم. در این قسمت شاهد تفکیک پرینترها به مواد تشکیل دهنده آن در کالیفرنیا خواهیم بود و در قسمت دوم که به زودی بارگذاری خواهد شد شاهد تبدیل فلزِ پرینتر به ترومپت خواهیم بود. این ویدئو به زبان فارسی می باشد.
زبالند 11 دنبال کننده
pixel