مشاور شغلی و تحصیلی بنیاد فرهنگ زندگی - علی کریم پور یزدی

264

مشاوره شغلی، شخصیت شناسی به افراد بالای ۱۸ سال می دهند و مشاوره تحصیلی، انتخاب رشته، استعداد یابی برای افراد بین ۸ تا ۱۸سال دارند. مهندس علی کریم پور یزدی ۲۲ سال است که سابقه تدریس به نوجوانان را در رزومه خود دارد. دغدغه سال های اخیر او یافتن راه حل های مناسب برای نوجوانان است که بدون وارد آوردن ضربه های روحی و روانی به فرزندان، با بهره گیری از متدهای به روزی که در حوزه روانشناسی تحلیلی وجود دارد، تلاش کند تا بچه های در کنار لذتی که از مسیر زندگی می برند به اهداف خود بیاندیشند.

pixel