تشخیص تشنج

1,255

بیماری که تشنج تشخیص داده شده و مدتها تحت درمان قرار گرفته بود بی انکه درمان شود با مراجعه به دکتر علیرضا یاراحمدی فوق تخصص مغز و اعصاب متوجه شد اصلا تشنج نداشته و ..