پیشنهاد ویژه و مهم استاد پناهیان برای سومین شب قدر

158

پیشنهاد ویژه و مهم استاد پناهیان برای سومین شب قدر هشدار جدی آیت الله بهجت(ره) مجلس اضطراربگیرید امشب اگر وعدۀ ظهور به ما داده نشود برای امام زمان (عج) کم گذاشته ایم