ملت اگر دولتی را دید که خلاف می‌کند، باید تودهنی به او بزند

361

وظیفه‌ای که امام خمینی بعد از پایان رفراندومِ تعیین حکومت، برای ملت تعیین کرد: [ملت] اگر چنانچه دستگاه جابری را دید که می‌خواهد به آنها ظلم کند، باید شکایت از او بکنند و دادگاه‌ها باید دادخواهی بکنند؛ و اگر نکردند خود ملت باید دادخواهی بکند، برود توی دهن آنها بزند!

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.9 هزار دنبال کننده