همنوازی کاخن و دف ... نوازنده کاخن : سحر صفاری ، نوازنده دف : سارا مهرافشا

3,419
اجرایی زیبا در کاخ سعدآباد
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel