تیتر یک روزنامه صبح نو 1 آبان 1397

93
عکاسی هنر عجیبی است. عکاس برای گرفتن عکس مجبور است تا حد ممکن به سوژه اش نزدیک شود. همان عکاس برای نمایش عکسش به جایی دور از مردم می رود و برای کسانی که مایل نیستند خود را بخشی از مردم بدانند گالری نمایشگاه برگزار می کند. اما مجتبی حیدری عکاس نیست، یا لااقل از این دست عکاس ها نیست. او تلاش می کند عکسش صدایی باشد برای آن هایی که صدایی ندارند.
pixel