به من چه نداریم! به رنگ آب عید غدیر

15,296

نگاهی به ربوبیت الهی و ولایت اولیا الله و مسئولیت مومنین برگرفته از عید غدیر خم.

به رنگ آب
به رنگ آب 356 دنبال کننده