رادیو مهرآوا: عمو نوروز در خوش آباد - قسمت 1

1,538

دست اندرکاران این قسمت: نویسنده: سمیه ملکی، ادیتور: مهتاب خاکپور، مجری: عطیه بادامچی، ترانه: میترا اللهیاری، ناز جادو: راضیه عارفیان، هومن و دست فروش: فرهود برومند و عمو نوروز: سید مهرداد شیخ