واکنش میثم مطیعی با شعری جدید به انتقادها و تخریب ها

9,212

مداحی جدید میثم مطیعی در واکنش به انتقادها و تخریب ها به خاطر مداحی روز عید فطر 1396 ای دوستان که در صف دوم نشسته اید! وی دوستان که در صف سوم نشسته اید! ای دوستان که در صف چارم به هردلیل یا اینکه جایی از صف پنجم نشسته اید! ای دوستان... شما... نه... شما... پشت نرده ها آری شما که غرق تبسم نشسته اید ای دوستان که در صف شش، هفت، هشت، نُه فرقی نمی کند صف چندم نشسته اید دیگر نصیحت صف اول صلاح نیست!

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده