تشییع جنازه کودک سربریده شیعه اهل مدینه منوره-جنایات وهابیون عربستان

4,918

فیلمی از تشییع جنازه کودک شیعی از اهالی مدینه منوره که توسط یک وهابی سربریده شد. زکریا الجابر بخاطر صلوات فرستادن مادرش توسط راننده وهابی سربریده شد. حاج شیخ کاظم عمری از علمای شیعی مدینه منوره بر سر جنازه این کودک شهید مصیبت علی اصغر را میخواند