تجربه زهرا سیدی از آکادمی تحلیل آماری ایران

657

خانم زهرا سیدی و خواهر عزیزشان فاطمه سیدی که هر دو فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و متقاضی تحصیل در دوره دکتری هستند با هم کلیه ی دوره های نرم افزار های کمی و کیفی طی کرده و مدارک بین المللی خود را دریافت نموده اند. پس از دوره ها اقدام به انتشار مقالات متعدد کرده و تسلط بالایی در هر دو حوزه تحقیق کمی و کیفی دارند. هر دو نفر ارائه کننده خدمات مشاوره ای و تحلیل آماری به محققین رشته های مختلف هستند.