بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی سراغ ارزان فروشان می روند

4,874

شبکه تهران- 21 شهریور 94- 18:30| این انتقاد رئیس بنیاد تعاون استان تهران است که معتقد است بازرسان سازمان تعزیرات با فشار سایر برندها، افرادی را که کالاهای ارزان وارد بازار می کنند به این سازمان احضار می کنند.

پایشگری
پایشگری 981 دنبال کننده