عزاداری سنتی شاهدیه یزد - هیئت مسجد جامع شاهدیه - عاشورای حسینی سال ۱۳97

324

عزاداری سنتی هیئت عزاداران حضرت ابوالفضل العباس (ع) کوی مسجد جامع شاهدیه در ظهر عاشورای حسینی سال 1397 محله گردفرامرز با نوای گرم نوحه خوانان محترم هیئت، آقایان علیمحمد و روح الله پورزحمتکش #شاهدیه #یزد #حسینیه_ایران #هیئت_عزاداران_کوی_مسجدجامع_شاهدیه #حسینیه_نظرکرده_سیف #سیف_شاهدیه #ابرندآباد #مسجد_سیف #حسینیه_کلک #حسینیه_غفور #حسینیه_سیدگلسرخ #حسینیه_سرچشمه #مهدیه_شاهدیه #تاسوعا #عاشورا #اربعین #قتل_آخر #عزاداری_سنتی #سینه_زنی #محرم

pixel