شله مشهدی با یک گوسفند

730
کیفیت شله به گوشت و حبوبات با کیفیت بستگی داره. شب گوشت رو که یک گوسفند کامل و دو تا دست گوساله بود رو در یک دیگ و حبوبات رو در یک دیگ می پزن. صبح ساعت پنج شروع می کنن به ریش کردن گوشت ها که کار پر زحمت و زمانبریست. حبوبات رو هم چمبه می زنن که خوب له شه
مسترتیستر 998 دنبال کننده
pixel