اهدای پرچم فاطمیون به پایگاه شهید نواب صفوی

159
اهدای پرچم مقدس فاطمیون توسط خانواده شهید مدافع حرم سید اسحاق موسوی به پایگاه بسیج شهید نواب صفوی شهرستان بهشهر
pixel