برترین فیلمبرداری از پرندگان

88
حسین توکلی 122 دنبال‌ کننده
این کلیپ که حاوی لحظات فیلمبرداری از پرندگان است را بحق میتوان از شاهکارهای ساخت فیلم مستند نامید برای ساخت این فیلم ابتدا جوجه پرندگانی مانند اردک ؛ لک لک ؛ غاز بزرگ شده و طی مراحلی به آنان آموزش داده شده که همراه با کایت پرواز کنند بهتر است خود تا پایان این فیلم را ببینید
حسین توکلی 122 دنبال کننده
pixel