کلیپ عاشقانه امام زمان عج

3,162
خیلی از غزل های حافظ درباره امام زمان است ! غزل هایی که در آنها از نگاری سخن می گوید که از نظر غایب شده است و اگر دقت کنیم متوجه می شویم که درباره هیچ کس جز امام زمان نمی تواند باشد ... من همیشه فکر می کنم امام زمان که بیاید یکی از کسانی که زنده می شود حافظ است ...« که به بوی ات ز لحد رقص کنان برخیزم»
جام جمکران 2.9 هزار دنبال کننده
pixel