وبینار آموزشی تازه های دارودرمانی در اختلال بیش فعالی نقص توجه - قسمت اول

192
دکتر جواد علاقبندراد موضوع سخنرانی:درمان با پیش داروی آمفتامینی آهسته رهش لیزدگزامفتامین
pixel