آزمون آنلاین تلگتست - ربات تلگرام

84

ربات آزمون ساز تستی تلگتست این ربات با هدف برگزاری مسابقات و آزمون های تستی و کمک به مدرسین طراحی شده است. برخی از امکانات : ✅ انتخاب نمره منفی ✅ انتخاب سوالات تصادفی ✅ زمان بندی آزمون ✅ ارتباط با مدرس ✅ امکان بانک سوال و نمونه سوال

roonick.com
roonick.com 1 دنبال کننده