بازدید پرشور هموطنان کرمانی از غرفه پارس آنلاین

492

تشکر فراوان از کرمانی های عزیز ، به دلیل بازدید از غرفه نمایشگاه پارس آنلاین شلوغ ترین غرفه نمایشگاه در الکامپ کرمان 93 ، غرفه پارس آنلاین