افتتاح 2114 واحد فاز8 مسکن مهر پردیس

704

31خردادماه با حضور مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران پردیس و فرماندار این شهرستان 2114واحد مسکن مهر پردیس در 8 نقطه فاز8 به صورت همزمان افتتاح شد. این واحدها دارای خدمات زیربنایی و روبنایی بوده که پس از انجام مراحل اداری تحویل متقاضیان می شوند اسفند ماه سال گذشته نیز 1000 واحد در این فاز افتتاح شد که هنوز خبری از تحویل نیست.

pixel