نحوه شهادت حاج عماد مغنیه (فرمانده اطلاعات حزب الله )

816

الهدف واضح المحدّد و دقیق ازاله الاسرائیل من الوجود ، هدف واضح روشن و دقیق است نابودی رژیم صهیونیستی از عالم ، شهید عماد مغنیه از موسسین اصلی شاخه نظامی و فرمانده اطلاعات و عملیات حزب الله ،فرمانده جنگ 33 روزه و مبدع و فرمانده عملیات های استشهادی برعلیه رژیم صهیونیستی است.