سرمایه گذاری حوزه ریلی

83

دعوت محمودرضا خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن از سرمایه گذاران ؛ به تمام کسانی که به دنبال فرصت سرمایه گذاری خوب و تامین مالی برای توسعه صنعت ریلی هستند توصیه میکنم فرصت حضور در این همایش را از دست ندهند . www.Rail-news.ir پایگاه خبری ریل نیوز