آموزش زبان انگلیسی | نکته ای در مورد بیکاز و گذشته کامل

292
نکاتی برای تست زنی برای گذشته کامل: وقتی در جمله شما بیکاز یا زیرا چونکه وجود داره که دلالت به گذشته داره میتونید شک کنید که احتمالا این جمله بعدش باید گذشته کامل یا همون ماضی بعید باشه. یعنی: وقتی میگیم چرا یک کاری رو در گذشته انجام دادیم، اونوقت جمله دلیل رو با گذشته ساده میگیم. زود اومدم خونه چون کارم تموم شده بود. کارم زود تموم شد چون مشتری زیادی نیومده بود. مشتری نیومد چون در پاساژ بسته شده بود. درو بستند چون یکی برای تعمیرات اومده بود.
pixel