آموزش لایی زدن در PES 2019

3,351

در PES 2019، لایی زدن از جمله دریبل هایی است که علی رغم عبور از مدافع حریف، به شما روحیه ای مضاعف می دهد. هم چنین بازیکنان زیادی در PES 2019 توانایی لایی زدن دارند. در این جا آموزش لایی انداختن در PES 2019 را ترجمه شده توسط تیم ESNews خدمت شما ارائه می کنیم.