کلیپ مناجات ، الهی بین که من بشکسته بالم - شب های قدر

34,271

نماهنگ بسیار زیبای -الهی بین که من بشکسته بالم، ترحم کن خداوندا بحالم به مناسبت شب قدر 21 رمضان

pixel