چطور در انگلیسی آب هوا رو توصیف کنیم( لهجه آمریکایی)

253
Weather Talk! Learn English Words and Phrases to Talk about the Weather صحبت کردن و اصطلاحلات مفید در مورد آب و هوا با زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی
مجله روشنا 5 دنبال کننده
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel