دیدن مستند زیبای «فرشتگان زمین»

411
این روزها که انفجار در چند کلیسا ذهن ها را به سمت تقابل ساختگی اسلام و مسیحیت برده، دیدن مستند زیبای «فرشتگان زمین» که روایت آزادسازی کلیسای شهر قاره در سوریه و نجات راهبان آن توسط حزب الله لبنان است، لطف دیگری دارد. چراکه گویای واقعیت برخورد اسلام راستین با ادیان و افشا کننده ماهیت صهیونیستی، ضد دین و جنگ افروز امثال داعش است.
شبکه ادیان 40 دنبال کننده
pixel