خندوانه - ایران نوشت

379

گزراشی از "نمایشگاه ایران نوشت" (نمایشگاه نوشت افزار ایرانی!)، در برنامه خندوانه.... (02 شهریور ۹۴) (www.khandevane-plus.com)