معرفی «خط باریک قرمز» در ویژه برنامه «تا جشنواره 38»

403

دومین قسمت از ویژه برنامه «تا جشنواره 38» میزبان مستند «خط باریک قرمز» به کارگردانی فرزاد خوشدست شد.

pixel