فر پیتزا آجری

253

فر پیتزا آجری داخل گردان کف فر ساخته شده از چدن عملیات پخت با گاز طراحی و دیزاین شده با سرامیک تولید کننده فرهای پیتزا گردان تمام اتوماتیک . www.ayristajhiz.ir

pixel