وحشی گری مدرن در آمریکا

7,471
طبق آمار، در هر سال حدود هزاران نفر در آمریکا به وسیله اسلحه کشته میشوند
کلاکت 15.1 هزار دنبال کننده
pixel