محمد اسماعیلی

412

با سلام محمد اسماعیلی هستم ساکن تبریز دستگاهی که به ثبت رسانده ام دستگاه اصلاح پاهای پرانتزی است کاربرد آن در مراکز فیزیوتراپی است سرمایه مورد نیاز برای تولید انبوه 1 تا 2 میلیارد برآورد شده است و بازگشت سرمایه نیز 18 ماه می باشد

میدون
میدون 444 دنبال کننده